Autentik Top Lista

 

Ukupno: 7959

Danas: 41

Juče: 95

 

• Osvojene MedaljeМЕДАЉЕ АТЛЕТСКОГ
KЛУБА
„ВОЖД“ – ЈАГОДИНА


1959 - 2021

 


Ж Е Н Е


ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ


БАЛКАНСКЕ ИГРЕ

Сениорке

1. 1990. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 23,77
2. 1996. ИЛИЋ Јеленка Hep - 4.663
3. 2012. РМАНДИЋ Милена 5000- 17:13,06

Jуниорке

1. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 4x100- 46,77
2. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 4x100- 46,19


ПРВЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сениорке

1. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 24,83
2. 1993. РАКИТА Дејана TJ - 12,22
3. 1993. MИТРОВИЋ Биљана, ПАВЛОВИЋ
Сузана, РАКИТА Дејана, МИТРОВИЋ
Maрија 4x400-3:53,7
4. 1994. ЈОВАНОВИЋ Ивана 5kmw-29:46,4

Jуниорке

1. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 11,7
2. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,15
3. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 24,33
4. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 11,73
5. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 24,71
6. 1992. МИЛОШЕВИЋ Даница 5kmw-33:10,5
7. 1993. МИТРОВИЋ Марија 100 - 12,1
8. 1993. MИТРОВИЋ Марија 200 - 25,08
9. 1993. ЈАЋИМОВИЋ Александра, САВИЋ
Мила, ПАВЛОВИЋ Сузана, MИТРОВИЋ
Марија 4x100- 49,73
10. 1993. ПЕТРОВИЋ Сања, MИТРОВИЋ
Биљана, ПАВЛОВИЋ Сузана,
МИТРОВИЋ Mарија 4x400-4:09,39
11. 1993. MИТРОВИЋ Биљана 400 - 57,76
12. 1994. JOВАНОВИЋ Ивана 5kmw-28:54,6
13. 1996. ИЛИЋ Јеленка 400h - 65,17
14. 1998. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,34
15. 2005. МИХАЈЛОВИЋ Бојана НТ – 46,97

Mлађе јуниорке

1. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,40
2. 1987. МАРКУШ Габријела HJ - 1,67
3. 1995. АЛМАЖАН Анђелка DT - 34,26
4. 1996. ИЛИЋ Јеленка 80h - 11,9
5. 1996. ИЛИЋ Јеленка 300h - 45,4
6. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 300 - 40,88
7. 1997. ИЛИЋ Јеленка 300h - 45,86
8. 1999. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,52
9. 1999. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 25,79
10. 2003. МИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 42,24

Пионирке

1. 1993. AЛМАЖАН Анђелка DT - 30,44
2. 1996. ПАВЛОВИЋ Марија 80h - 12,2
3. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,51
4. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 300 - 42,35
5. 1999. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 42,50
6. 1999. MAТЕЈИЋ Бојана DT - 25,72
7. 2000. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 41,77

Mлађе пионирке

1. 1995. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 8,1
2. 1995. ПАВЛОВИЋ Марија 300 - 44,8
3. 1995. ПЕТРОВИЋ Бојана LJ - 4,55
4. 1999. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 42,73
5. 1999. МИХАЈЛОВИЋ Бојана SP - 9,44
6. 1999. МАТЕЈИЋ Тања DT - 20,86
7. 1999. MAТЕЈИЋ Тања JT - 18,40

Вишебој

1. 1993. РАКИТА Дејана Hep - 4.074 с.
2. 1993. САВИЋ Мила Hep - 4.246 j.
3. 1994. ЈАЋИМОВИЋ Александра TA - 1.404 п.
4. 1994. МИЛОШЕВИЋ Даница Hep - 2.664 j.
5. 1995. АЛМАЖАН Анђелка Hep - 3.090 j.
6. 1995. ИЛИЋ Јеленка Hep - 3.863 с.
7. 1995. ЈАЋИМОВИЋ Александра Hep 5.605мј
8. 1995. ПАВЛОВИЋ Марија TA - 1.619 п.
9. 1997. ИЛИЋ Јеленка Hep - 4.200 j.
10. 2002. НИШАВИЋ Јелена Pen - 2.163 п.

Mаратон и ходање

1. 1994. ЈОВАНОВИЋ Ивана 5кмх - 25:48
2. 1994. MИЛОШЕВИЋ Даница 5кмх- 28:21j.

Дворана, сениорке

1. 1993. РАКИТА Дејана 60h - 8,8

Дворана, јуниорке

1. 1993. MИТРОВИЋ Марија 60 - 7,7
2. 1995. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,3
3. 1996. ИЛИЋ Јеленка Pen - 2.769
4. 1997. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,2
5. 2000. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,89
6. 2000. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 25,7

Дворана, млађе јуниорке

1. 1996. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,2
2. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60h - 8,9
3. 1999. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 8,11
4. 1999. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 26,22

Дворана, пионирке

1. 1995. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,5
2. 1996. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,9
3. 1996. ПАВЛОВИЋ Марија 60h - 9,5
4. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,8
5. 1999. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 43,45
6. 2000. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 42,64

Партизански марш

1. 1986. ЈОВАНОВИЋ Нела 12км – сен.


ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ

Сениорке

1. 2012. РМАНДИЋ Милена 5000- 16:39,99
2. 2019. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,63
3. 2020. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 13,25

Млађе сениорке

1. 2006. МИХАЈЛОВИЋ Бојана кладиво - 45,33
2. 2007. МИХАЈЛОВИЋ Бојана кугла - 8,16
3. 2012. РМАНДИЋ Милена 3000- 10:13,14
4. 2012. КРСТИЋ Александра даљ – 5,25
5. 2013. КРСТИЋ Александра 400пр.- 64,92
6. 2013. КРСТИЋ Александра троскок- 11,03
7. 2019. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,63

Јуниорке

1. 2011. РМАНДИЋ Милена 3000 – 9:49,92
2. 2011. КРСТИЋ Александра 400пр. – 63,48
3. 2011. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,58
4. 2012. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,57
5. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,49

Млађе јуниорке

1. 2008. КРСТИЋ Александра 400пр.- 66,00
2. 2009. КРСТИЋ Александра 400пр.- 65,47
3. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 12,07
4. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 12,10
5. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 400пр. – 66,63
6. 2017. ЈОВАНОВИЋ Ива 400пр. – 66,73

Пионирке

1. 2006. Мина АРСИЋ, Александра КРСТИЋ,
Дијана ВУКОМАНОВИЋ,
Јелена МИШЧЕВИЋ 4х100 - 52,24
2. 2007. КРСТИЋ Александра 300пр. - 48,14
3. 2011. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,74
4. 2015. СТЕВАНОВИЋ Тамара, ЈОВАНОВИЋ
Ива, ТОДОРОВИЋ Јелена, ЂУРЂЕВИЋ
Тијана 4х100 – 50,97
5. 2015. СТЕВАНОВИЋ Тамара, ЈОВАНОВИЋ
Ива, ТОДОРОВИЋ Јелена, ЂУРЂЕВИЋ
Тијана 4х300 – 2:57,68
6. 2016. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 300 – 42,07

Крос

1. 2011. РМАНДИЋ Милена јуниорке

Дворана, сениорке

1. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,08
2. 2020. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,53

Дворана, јуниорке

1. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,11
2. 2016. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,09

Дворана, млађе јуниорке

1. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 11,55

Дворана, пионирке

1. 2016. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 300 -42,85

Дворана, мл. пионирке

1. 2013. ТОДОРОВИЋ Јелена 60- 8,67


ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ

Сениорке

1. 1986. ЈОВАНОВИЋ Нела 1500- 4:37,3
2. 1986. ЈОВАНОВИЋ Нела 3000-9:53,56
3. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,43
4. 1988. ПАВЛОВИЋ Сузана, ВИДОЈЕВИЋ
Ирена,АШАНИН Станија,ФИЛИПОВИЋ
Марина 4x100- 50,00
5. 1993. РАДМАНОВИЋ Маја, САВИЋ Мила
РАКИТА Дејана, MИТРОВИЋ
Марија 4x100- 49,24
6. 1993. ИВАНОВИЋ Маријана, ПАВЛОВИЋ
Сузана, ПЕТРОВИЋ Сања, РАКИТА
Дејана 4x400- 3:58,8
7. 1997. ИЛИЋ Јеленка 100h- 15,69
8. 1997. ИЛИЋ Јеленка 400h - 64,72
9. 1997. ИЛИЋ Јеленка JT - 32,90
10. 1997. ИЛИЋ Јеленка TJ - 11,45
11. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 25,73
12. 2005. МИХАЈЛОВИЋ Бојана НТ – 44,75

Јуниорке

1. 1979. ЈОВАНОВИЋ Нела 1500- 4:45,4
4. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,1
5. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 25,0
6. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,03
7. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 25,14
8. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,2
9. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 24,3
10. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 100h - 14,9
11. 1988. МИШИЋ Драгана SP - 11,73
12. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,17
13. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 24,62
14. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 400 - 56,00
15. 1990. МИЛОШЕВИЋ Данијела JT - 35,86
16. 1990. МИЛОШЕВИЋ Марија, JOВАНОВИЋ
Драгослава, ЂОРЂЕВИЋ Кристина,
СИМИЋ Данијела 4x400- 4:33,35
17. 1990. JOВАНОВИЋ Ивана 3kmw-16:59,8
18. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 100h - 15,35
19. 1991. ЈОВАНОВИЋ Ивана 3kmw-16:16,14
20. 1991. ЂОРЂЕВИЋ Кристина JT - 28,92
21. 1992. JОВАНОВИЋ Ивана 3kmw-16:11,7
22. 1992. РАНКОВИЋ Оливера 100h - 15,67
23. 1992. РАНКОВИЋ Оливера, JOВАНОВИЋ
Драгослава, ПЕТРОВИЋ Сања,
ПАВЛОВИЋ Сузана 4x400- 4:11,55
24. 1993. САВИЋ Мила 100 - 12,58
25. 1993. САВИЋ Мила 200 - 26,03
26. 1993. ЈАЋИМОВИЋ Александра, САВИЋ
Мила, ПАВЛОВИЋ Сузана, МИТРОВИЋ
Марија 4x100- 50,03
27. 1993. ВИЦО Ивана, МАРИЧИЋ Драгица,
ПЕТРОВИЋ Сања, ПАВЛОВИЋ
Сузана 4x400- 4:01,8
28. 1994. АЛМАЖАН Анђелка DT - 32,12
29. 1994. МИЛОШЕВИЋ Даница 3km-12:25,2
30. 1994. ИЛИЋ Јеленка 400h - 68,00
31. 1995. ИЛИЋ Јеленка 400h - 68,8
32. 1996. ИЛИЋ Јеленка 100h - 15,1
33. 1996. ИЛИЋ Јеленка 400h - 67,5
34. 1996. ИЛИЋ Јеленка JT - 32,74
35. 1997. ИЛИЋ Јеленка 100h - 15,5
36. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,2
37. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 25,4
38. 1998. ПАВЛОВИЋ Марија LJ - 5,37
39. 2002. ГЛИГОРИЋ Зорица 400 - 59,50
40. 2002. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 29,10
41. 2002. JOВАНОВИЋ Марина, ПРАНИЋ
Јована, ВАСИЋ Анђелија, ГЛИГОРИЋ
Зорица 4x400-4:19,64
42. 2003. МИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 41,99
43. 2005. МИХАЈЛОВИЋ Бојана НТ – 44,41

Mлађе јуниорке

1. 1968. ЂУРЂЕВИЋ Душанка 400 - 60,7
2. 1979. JOВАНОВИЋ Нина DT - 21,93
3. 1985. ФИЛИПОВИЋ Марина TA - 1.711
4. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,0
5. 1986. РАНКОВИЋ Оливера SP - 11,40
6. 1987. ТОДОРОВИЋ Данијела 80h - 11,8
7. 1987. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 300 - 41,6
8. 1989. MИЛОШЕВИЋ Данијела JT - 32,52
9. 1989. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 32,52
10. 1990. РАНКОВИЋ Оливера TJ - 9,70
11. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 300h - 46,22
12. 1992. ЂОРЂЕВИЋ Кристина JT - 32,46
13. 1993. MИТРОВИЋ Биљана 300 - 40,50
14. 1995. АЛМАЖАН Анђелка DT - 33,12
15. 1995. ИЛИЋ Јеленка 300h - 48,8
16. 1996. ИЛИЋ Јеленка 80h - 11,6
17. 1996. ИЛИЋ Јеленка 300h - 47,1
18. 1997. ИЛИЋ Јеленка 100h - 15,6
19. 1997. ИЛИЋ Јеленка 300h - 46,2
20. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,2
21. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 300 - 40,8
22. 1999. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,57
23. 1999. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 25,98
24. 2003. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 42,60

Пионирке

1. 1986. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 11,30
2. 1986. СТОЈАНОВИЋ Маријана, ЂОРЂЕВИЋ
Сузана, ТОДОРОВИЋ Данијела,
СТОШИЋ Биљана 4x300-3:03,2
3. 1991. AЛМАЖАН Анђелка JT - 27,62
4. 1991. JOВАНОВИЋ Драгослава 80h - 12,6
5. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 300h - 46,7
6. 1992. МИЛОШЕВИЋ Марија 300 - 43,8
7. 1992. РАНКОВИЋ Оливера 80h - 12,6
8. 1992. РАНКОВИЋ Оливера 300h - 47,0
9. 1992. РАНКОВИЋ Оливера LJ - 4,92
10. 1993. AЛМАЖАН Анђелка DT - 30,22
11. 1993. ИЛИЋ Јеленка 300h - 52,6
12. 1994. ИЛИЋ Јеленка 300h - 48,2
13. 1995. ПЕТРОВИЋ Бојана 300h - 55,4
14. 1996. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,6
15. 1996. ПАВЛОВИЋ Марија 80h - 12,7
16. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,68
17. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 300 - 42,15
18. 1999. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 42,15
19. 2000. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 41,87
20. 2001. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 41,83

Mлађе пионирке

1. 1987. ПАВЛОВИЋ Сузана 300 - 44,6
2. 1987. ЂОРЂЕВИЋ Кристина 600- 1:48,5
3. 1988. ПАВЛОВИЋ Сузана 300 - 42,9
4. 1989. СТАЈИЋ Јелена 600- 1:42,7
5. 1990. АЛМАЖАН Анђелка JT - 23,42
6. 1990. РАНКОВИЋ Оливера 300h - 51,6
7. 1990. РАНКОВИЋ Оливера LJ - 4,59
8. 1991. AЛМАЖАН Анђелка 80h - 12,6
9. 1991. АЛМАЖАН Анђелка JT - 30,36
10. 1991. JAЋИМОВИЋ Александра, АЛМАЖАН
Анђелка, ПЕТРОВИЋ Сања,
МИЛОШЕВИЋ Марија 4x100 - 54,8
11. 1991. MИЛОШЕВИЋ Марија 300 - 46,5
12. 1992. JAЋИМОВИЋ Александра 60 - 8,1
13. 1992. JАЋИМОВИЋ Александра LJ - 4,52
14. 1993. ИЛИЋ Јеленка 80h - 13,2
15. 1993. ИЛИЋ Јеленка 300h - 52,8
16. 1993. JEРЕМИЋ Јелена JT - 22,96
17. 1994. ПЕТРОВИЋ Бојана 300h - 57,6
18. 1995. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 8,1
19. 1995. ПЕТРОВИЋ Бојана LJ - 4,65
20. 1998. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 44,22

Крос

1. 1986. JOВАНОВИЋ Нела 3км - сен.

Дворана, сениорке

1. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 60h - 9,6
2. 1993. РАКИТА Дејана 60h - 8,9
3. 1995. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,7
4. 2000. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,96
5. 2000. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 26,19

Дворана, јуниорке

1. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 60 - 7,6
2. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 60h - 9,1
3. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 60 - 7,5
4. 1993. MИТРОВИЋ Марија 60 - 7,6
5. 1995. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,7
6. 1996. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,5
7. 1997. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,2
8. 2000. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,89
9. 2000. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 25,7

Дворана, мл.јуниорке

1. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина LJ - 5,11
2. 1988. МАРКУШ Елвира HJ - 1,60
3. 1993. АЛМАЖАН Анђелка TJ - 10,62
4. 1993. MИТРОВИЋ Биљана 60 - 8,0
5. 1995. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,2
6. 1996. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,4
7. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60h - 8,9

Дворана, пионирке

1. 1995. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,4
2. 1996. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 8,0
3. 1996. ПАВЛОВИЋ Марија 60h - 9,5
4. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,8
5. 1999. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 43,89
6. 2000. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 42,64

Дворана, мл.пионирке

1. 1990. РАНКОВИЋ Оливера LJ - 4,77
2. 1992. JAЋИМОВИЋ Александра LJ - 4,74
3. 1995. ПЕТРОВИЋ Бојана 60h - 10,3


ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ БЕЗ ПОКРАЈИНА

Сениорке

1. 1985. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,1
2. 1985. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 25,4
3. 1985. МИЉКОВИЋ Гордана 400 - 61,4
4. 1985. ЈОВАНОВИЋ Нела 1500- 4:46,3
5. 1985. ДВОРШАК Пеги 100h- 15,6
6. 1985. РАКИЋ Биљана, АШАНИН Станија,
МИЉКОВИЋ Гордана, ФИЛИПОВИЋ
Марина 4x100 - 50,9
7. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,3
8. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 25,3
9. 1986. МИЉКОВИЋ Гордана 100h - 15,6
10. 1986. РАКИЋ Биљана 400 - 60,3
11. 1986. ТОДОРОВИЋ Данијела, ФИЛИПОВИЋ
Марина, МИЉКОВИЋ Гордана,
ВИДОЈЕВИЋ Ирена 4x100 - 50,6
12. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,2
13. 1987. TОДОРОВИЋ Данијела 200 - 27,2
14. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 400 - 59,9
15. 1987. ТОДОРОВИЋ Данијела 100h - 14,7
16. 1987. MAРКУШ Габријела HJ - 1,74
17. 1987. РАКИЋ Биљана, ТОДОРОВИЋ
Данијела, МИЉКОВИЋ Гордана,
ФИЛИПОВИЋ Марина 4x100 - 51,3
18. 1988. БЕРТА Ирена JT - 30,64
19. 1988. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 33,46
20. 1988. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 200 - 26,0
21. 1988. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 100h - 14,6
22. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 400 - 59,1
23. 1988. МАРКУШ Елвира, ВИДОЈЕВИЋ
Ирена, МИЉКОВИЋ Гордана,
ФИЛИПОВИЋ Марина 4x100 - 51,8
24. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина SP - 8,08
25. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина JT - 29,64
26. 1990. JОВАНОВИЋ Драгослава DT - 23,18
27. 1990. РАНКОВИЋ Оливера 100h - 16,1
28. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 100 - 13,3
29. 1991. JOВАНОВИЋ Драгослава 200 - 27,9
30. 1991. MИЛОШЕВИЋ Марија 400 - 67,4
31. 1991. JOВАНОВИЋ Драгослава 100h - 16,2
32. 1991. ЂОРЂЕВИЋ Кристина LJ - 5,07
33. 1991. ЂОРЂЕВИЋ Кристина SP - 10,43
34. 1991. AЛМАЖАН Анђелка, РАНКОВИЋ
Оливера, ПЕТРОВИЋ Сања,
ЈОВАНОВИЋ Драгослава 4x100 - 53,1
35. 1992. JAЋИМОВИЋ Александра 100 - 12,8
36. 1992. JAЋИМОВИЋ Александра 200 - 27,9
37. 1992. JOВАНОВИЋ Драгослава 100h - 15,7
38. 1992. JOВАНОВИЋ Драгослава LJ - 5,11
39. 1992. JАЋИМОВИЋ Александра, РАНКОВИЋ
Оливера, ЈОВАНОВИЋ Драгослава,
АЛМАЖАН Анђелка 4x100 - 53,5
40. 1993. АЛМАЖАН Анђелка диск - 29,40
41. 1993. ПЕТРОВИЋ Сања 400 - 62,2
42. 1993. JAЋИМОВИЋ Александра 100 - 13,3
43. 1993. JAЋИМОВИЋ Александра LJ - 4,79
44. 1993. MИЛОШЕВИЋ Даница SP - 7,64
45. 1993. РАКИТА Дејана 100h - 15,6
46. 1993. JAЋИМОВИЋ Александра, РАКИТА
Дејана, МИЛЕТИЋ Сузана,
ПЕТРОВИЋ Сања 4x100 - 50,8
47. 1994. AЛМАЖАН Анђелка SP - 9,00
48. 1994. АЛМАЖАН Анђелка DT - 31,64
49. 1994. JAЋИМОВИЋ Александра LJ - 5,03
50. 1994. JOВАНОВИЋ Драгослава 100h - 16,2
51. 1994. ИЛИЋ Јеленка 400 - 64,6
52. 1994. САВИЋ Мила 100 - 12,3
53. 1994. САВИЋ Мила 200 - 25,5
54. 1994. JAЋИМОВИЋ Александра,JОВАНОВИћ
Драгослава, АЛМАЖАН Анђелка,
САВИЋ Мила 4x100 - 53,5
55. 1995. АЛМАЖАН Анђелка DT - 32,12
56. 1995. ИЛИЋ Јеленка 100h - 15,8
57. 1995. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 13,2
58. 1995. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 27,9
59. 2013. КРСТИЋ Александра 400пр.- 66,38
60. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ- 5,24
61. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина кладиво- 21,72
62. 2014. КРСТИЋ Александра 400пр.- 65,28
63. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 100пр. – 16,94
64. 2015. КРСТИЋ Александра 400пр. – 76,29
65. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок –11,93
66. 2016. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 100пр. – 16,89
67. 2016. КРСТИЋ Александра 400пр. – 77,73
68. 2016. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 4,95
69. 2016. СТОЈАДИНОВИЋ Маријатроскок – 11,27
70. 2018. ТОДОРОВИЋ Јелена 400 – 63,27
71. 2020. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,89

Jуниорке

1. 1982. КАЧАРЕВИЋ Снежана копље – 29,72
2. 1985. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,1
3. 1985. РАКИЋ Биљана 400 - 65,3
4. 1985. MАРКОВИЋ Данијела 800 - 2:31,2
5. 1985. ДВОРШАК Пеги 100h- 15,6
6. 1985. РАКИЋ Биљана, МИЉКОВИЋ Гордана,
ДВОРШАК Пеги, ФИЛИПОВИЋ
Mарина 4x100 - 53,2
7. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,1
8. 1986. ДВОРШАК Пеги 100h - 15,6
9. 1986. MИЉКОВИЋ Гордана 200 - 27,3
10. 1986. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 400 - 62,0
11. 1986. TOДОРОВИЋ Данијела, ФИЛИПОВИЋ
Марина, МИЉКОВИЋ Гордана,
ВИДОЈЕВИЋ Ирена 4x100 - 51,4
12. 1987. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 9,26
13. 1987. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 31,90
14. 1987. TОДОРОВИЋ Данијела 200 - 27,0
15. 1987. TOДОРОВИЋ Данијела 100h - 14,9
16. 1988. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 32,30
17. 1988. МАРКУШ Елвира HJ - 1,65
18. 1990. MИЛОШЕВИЋ Данијела JT - 36,86
19. 1990. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 8,80
20. 1990. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 31,34
21. 1990. РАНКОВИЋ Оливера 100пр - 16,3
22. 1991. АЛМАЖАН Анђелка копље - 27,80
23. 1991. ЂОРЂЕВИЋ Кристина кугла - 9,02
24. 1991. ЂОРЂЕВИЋ Кристина диск - 22,20
25. 1991. ПАВЛОВИЋ Сузана 100 - 13,8
26. 1991. ПАВЛОВИЋ Сузана 400 - 59,9
27. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 200 - 27,2
28. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 100пр - 15,2
29. 1991. РАНКОВИЋ Оливера даљ - 5,19
30. 1991. ПЕТРОВИЋ Сања, РАНКОВИЋ Оливера
АЛМАЖАН Анђелка, ПАВЛОВИЋ
Сузана 4x100 - 54,9
31. 2008. АРСИЋ Мина 100пр.- 17,02
32. 2008. АРСИЋ Мина троскок- 10,90
33. 2008. МИШЧЕВИЋ Јелена даљ – 4,94
34. 2008. АРСИЋ Мина, КРСТИЋ Александра,
ВУКОМАНОВИЋ Дијана,
МИШЧЕВИЋ Јелена 4х100- 52,28
35. 2009. КРСТИЋ Александра 100 - 13,01
36. 2009. КРСТИЋ Александра 400пр.- 67,41
37. 2009. АРСИЋ Мина даљ - 4,79
38. 2009. АРСИЋ Мина троскок -10,90
39. 2009. АРСИЋ Мина, КРСТИЋ Александра,
МИЛИВОЈЕВИЋ Маријана,
МИШЧЕВИЋ Јелена 4х100 - 52,14
40. 2010. АРСИЋ Мина, КРСТИЋ Александра,
МИЛИВОЈЕВИЋ Маријана,
МИШЧЕВИЋ Јелена 4х100 – 51,40
41. 2011. КРСТИЋ Александра 100 – 12,69
42. 2011. РМАНДИЋ Милена 3000 – 9:46,29
43. 2011. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 100пр. – 16,53
44. 2011. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,39
45. 2011. Марија СТОЈАДИНОВИЋ, Александра
КРСТИЋ, Маријана МИЛИВОЈЕВИЋ,
Јелена МИШЧЕВИЋ 4х100 – 50,99
46. 2012. МАРЈАНОВИЋ Катарина 100пр.- 15,91
47. 2012. МАРЈАНОВИЋ Катарина троскок- 11,78
48. 2012. МАРЈАНОВИЋ Катарина кладиво- 23,66
49. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина 100пр.- 19,08
50. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина 400пр.- 71,55
51. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 11,14
52. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина кладиво- 26,98
53. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 100пр. – 16,87
54. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 10,91
55. 2014. Ива ЈОВАНОВИЋ, Јелена ТОДОРОВИЋ
Маријана МИЛИВОЈЕВИЋ, Марија
СТОЈАДИНОВИЋ 4х100- 54,29
56. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 100пр. – 16,48
57. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 400пр. – 69,19
58. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок –11,82
59. 2016. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок –11,85
60. 2016. ЈОВАНОВИЋ Ива 100пр. – 16,39
61. 2016. ЈОВАНОВИЋ Ива 400пр. – 69,10
62. 2018. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 100 – 12,72

Млађе јуниорке

1. 2008. КРСТИЋ Александра 400 – 60,58
2. 2008. АРСИЋ Мина даљ – 5,10
3. 2008. СТАНОЈЛОВИЋ Марија кладиво- 26,32
4. 2008. АРСИЋ Мина, КРСТИЋ Александра,
ВУКОМАНОВИЋ Дијана,
МИШЧЕВИЋ Јелена 4х100- 50,72
5. 2010. МАРЈАНОВИЋ Катарина 100пр. – 16,68
6. 2010. МАРЈАНОВИЋ Катарина даљ – 4,74
7. 2010. МАРЈАНОВИЋ Катарина,
СТОЈАДИНОВИЋ Марија,
ЂОРЂЕВИЋ Миња,
МИЛИВОЈЕВИЋ Маријана 4х100 – 53,54
8. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина 100пр.- 16,07
9. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина 400пр.- 72,12
10. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 10,82
11. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина кладиво- 29,04
12. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 100пр.- 16,10
13. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,10
14. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 11,58
15. 2015. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 200 – 26,64
16. 2015. МАРКОВИЋ Марија 100пр. – 16,17
17. 2015. СТЕВАНОВИЋ Тамара, ЈОВАНОВИЋ
Ива, МАРКОВИЋ Марија, ЂУРЂЕВИЋ
Тијана 4х100 – 51,55
18. 2015. МАРКОВИЋ Марија даљ – 5,03
19. 2015. МАРКОВИЋ Марија троскок – 10,95
20. 2016. ЈОВАНОВИЋ Ива 100пр. – 16,47
21. 2016. ЈОВАНОВИЋ Ива 400пр. – 70,94
22. 2017. ЈОВАНОВИЋ Ива 100пр. – 15,5
23. 2017. ЈОВАНОВИЋ Ива 400 – 60,33
24. 2018. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 100 – 12,39

Пионирке

1. 1986. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 11,17
2. 1986. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 33,32
3. 1989. ЂОРЂЕВИЋ Кристина SP - 8,08
4. 1991. AЛМАЖАН Анђелка LJ - 4,54
5. 1991. JAЋИМОВИЋ Александра 100 - 13,8
6. 1991. ПЕТРОВИЋ Александра 300 - 51,0
7. 1991. ПЕТРОВИЋ Сања 600 - 1:40,7
8. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 80h - 11,9
9. 1991. JAЋИМОВИЋ Александра,
МИЛОШЕВИЋ Марија, АЛМАЖАН
Анђелка, РАНКОВИЋ Олив. 4x100 - 54,5
10. 1992. ИЛИЋ Јеленка 100 - 15,0
11. 1992. РАНКОВИЋ Оливера 80h - 12,1
12. 1992. РАНКОВИЋ Оливера LJ - 5,18
13. 1992. JAЋИМОВИЋ Александра, РАНКОВИЋ
Oливера, АЛМАЖАН Анђелка,
МИЛОШЕВИЋ Марија 4x100 - 53,6
14. 2008. МАРЈАНОВИЋ Андреа вис – 1,35
15. 2009. МАРЈАНОВИЋ Катарина 80пр.- 13,83
16. 2009. МАРЈАНОВИЋ Катарина даљ - 4,76
17. 2010. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 80пр. – 12,95
18. 2011. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 80пр. – 12,96
19. 2011. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,50
20. 2011. ДЕЛЕТИЋ Катарина кладиво – 24,56
21. 2012. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 80пр. – 13,05
22. 2012. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,23
23. 2014. МАРКОВИЋ Марија 80пр. – 13,34
24. 2014. МАРКОВИЋ Марија даљ – 4,52
25. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 80пр. – 12,84
26. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 300пр. – 48,81
27. 2015. СТЕВАНОВИЋ Тамара, ЈОВАНОВИЋ
Ива, ТОДОРОВИЋ Јелена, ЂУРЂЕВИЋ
Тијана 4х100 – 52,61
28. 2015. СТЕВАНОВИЋ Тамара, ЈОВАНОВИЋ
Ива, ТОДОРОВИЋ Јелена, ЂУРЂЕВИЋ
Тијана 4х300 – 3:01,29
29. 2015. МАРКОВИЋ Марија даљ – 4,90

СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ


БАЛКАНСКЕ ИГРЕ

Сениорке

1. 1990. ФИЛИПОВИЋ Марина 4x100 - 46,54
2. 1998. ПАВЛОВИЋ Маријa 4x100 - 45,62

Jуниорке

1. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 11,87
2. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 4x400- 3:38,47
3. 1998. ПАВЛОВИЋ Марија 4x100 - 47,13

Млађе јуниорке

1. 2011. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,53


ПРВЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сениорке

1. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 11,93
2. 1991. МИЛОШЕВИЋ Даница 10км-46:37,49
3. 1991. JOВАНОВИЋ Ивана 10кмх-57:51,0
4. 1992. РАКИТА Дејана 400h - 61,0
5. 1992. РАКИТА Дејана TJ - 12,26
6. 1993. MИТРОВИЋ Марија 100 - 12,23
7. 1993. MИТРОВИЋ Марија 200 - 25,04
8. 1993. РАДМАНОВИЋ Маја, САВИЋ Мила,
РАКИТА Дејана, MИТРОВИЋ
Mарија 4x100- 48,24
9. 1994. MИЛОШЕВИЋ Даница 5кмх-31:24,1
10. 1994. САВИЋ Мила 100 - 12,23
11. 1994. САВИЋ Мила 200 - 24,96

Jуниорке

1. 1988. MИШИЋ Драгана SP - 12,55
2. 1993. MИЛЕТИЋ Сузана 100h - 15,82
3. 1993. САВИЋ Мила 100 - 12,3
4. 1993. САВИЋ Мила 200 - 25,14
5. 1994. AЛМАЖАН Анђелка DT - 31,44
6. 1994. MИЛОШЕВИЋ Даница 5кмх-29:17,7
7. 1996. ИЛИЋ Јеленка 100h - 15,69
8. 2002. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 35,46
9. 2003. МИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 42,20
10. 2004. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 46,10
11. 2005. КРСТИЋ Александра, ВУКОМАНОВИЋ
Дијана, МИШЧЕВИЋ Јелена,
АРСИЋ Мина 4х400- 4:41,66

Mлађе јуниорке

1. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 80h - 11,72
2. 1988. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 80h - 11,98
3. 1988. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 300h - 44,95
4. 1992. ЂОРЂЕВИЋ Кристина JT - 33,52
5. 1993. АЛМАЖАН Анђелка DT - 28,78
6. 1996. ПАВЛОВИЋ Марија 80h - 12,1
7. 1997. ИЛИЋ Јеленка 100h - 15,46
8. 1997. ИЛИЋ Јеленка TJ - 11,47
9. 2002. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 38,41

Пионирке

1. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 80h - 11,98
2. 1991. РАНКОВИЋ Оливера LJ - 5,16
3. 1991. JОВАНОВИЋ Драгослава, СТАЈИЋ
Јелена, ПЕТРОВИЋ Сања,
РАНКОВИЋ Оливера 4x300-2:53,24
4. 1992. РАНКОВИЋ Оливера 80h - 12,3
5. 1992. РАНКОВИЋ Оливера 300h - 47,0
6. 1999. MИХАЈЛОВИЋ Бојана DT - 19,80

Mлађе пионирке

1. 1995. ПЕТРОВИЋ Бојана 60h - 10,3
2. 1999. MИХАЈЛОВИЋ Бојана DT - 18,98

Kрос

1. 1989. ЈОВАНОВИЋ Нела 4км - сен.

Вишебој

1. 1993. MИТРОВИЋ Биљана Hep- 6.422 мj
2. 1994. AЛМАЖАН Анђелка Hep- 1.959 j.
3. 1994. ИЛИЋ Јеленка Hep- 5.883 мj
4. 1994. JEРЕМИЋ Јелена TA - 1.291 p.
5. 1995. ПЕТРОВИЋ Бојана Hep- 5.434 мј
6. 2002. ПРАНИЋ Јована Pen - 2.095 p.

Дворана, сениорке

1. 1992. РАКИТА Дејана TJ - 11,61
2. 1993. РАДМАНОВИЋ Маја LJ - 5,79
3. 1994. САВИЋ Мила 60 - 7,4

Дворана, мл.јуниорке

1. 1995. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,4
2. 1995. ИЛИЋ Јеленка TJ - 10,74
3. 1996. ИЛИЋ Јеленка TJ - 10,71
4. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,8

Дворана, пионирке

1. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60h - 9,4


ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ

Сениорке

1. 2009. КРСТИЋ Александра 400пр.- 66,00
2. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 12,23
3. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 11,98
4. 2017. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,74
5. 2020. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 6,38

Млађе сениорке

1. 2007. ЈОВАНОВИЋ Марина 400 м - 64,80
2. 2007. ЈОВАНОВИЋ Марина кугла - 6,62
3. 2012. МИШЧЕВИЋ Јелена даљ – 4,87
4. 2013. МИШЧЕВИЋ Јелена троскок- 10,16

Јуниорке

1. 2010. КРСТИЋ Александра 400пр. – 65,19
2. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 11,78
3. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,15

Млађе јуниорке

1. 2008. АРСИЋ Мина троскок- 11,00
2. 2008. АРСИЋ Мина, КРСТИЋ Александра,
ВУКОМАНОВИЋ Дијана,
МИШЧЕВИЋ Јелена 4х100- 50,95
3. 2012. МАРЈАНОВИЋ Катарина троскок- 11,74
4. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина троскок- 11,21

Пионирке

1. 2006. АРСИЋ Мина 80пр. . 12,72
2. 2006. АРСИЋ Мина 300пр. - 49,25
3. 2012. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,46
4. 2012. ДЕЛЕТИЋ Катарина кладиво – 24,56
5. 2015. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 300 – 42,46
6. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 300пр. – 47,03

Крос

1. 2009. РМАНДИЋ Милена 3км мл.јун-ке

Дворана, сениорке

1. 2013. МИШЧЕВИЋ Јелена даљ- 4,88
2. 2016. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок – 12,33

Дворана, јуниорке

Дворана, млађе јуниорке

1. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина троскок- 11,26
2. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 11,54
3. 2016. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 60 – 8,06
4. 2017. ЈОВАНОВИЋ Ива 60пр. – 9,31

Дворана, пионирке

1. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 60 – 8,12

Дворана, млађе пионирке

1. 2014. МАРКОВИЋ Марија даљ – 4,78


ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ

Сениорке

1. 1984. РАКИЋ Биљана, ЈОВАНОВИЋ Бранка,
JOВАНОВИЋ Нела, MИЉКОВИЋ
Гордана 4x400-4:12,36
2. 1985. JOВАНОВИЋ Бранка 3000-10:07,17
3. 1985. РАКИЋ Биљана, АШАНИН Станија
МИЉКОВИЋ Гордана, ФИЛИПОВИЋ
Марина 4x100 - 50,74
4. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 100h - 15,13
5. 1986. РАКИЋ Биљана, ФИЛИПОВИЋ Марина,
МИЉКОВИЋ Гордана,
СТОШИЋ Биљана 4x100 - 50,88
6. 1987. JОВАНОВИЋ Нела 3000 - 9:44,17
7. 1987. MАРКУШ Габријела HJ - 1,65
8. 1988. MAРКУШ Елвира HJ - 1,70
9. 1988. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 100h - 15,30
10. 1988. ТРИФУЉЕСКО Милица, ВИДОЈЕВИЋ
Ирена, ПАВЛОВИЋ Сузана,
ФИЛИПОВИЋ Марина 4x400-3:59,1
11. 1989. СТАЈИЋ Јелена, ЂОРЂЕВИЋ Кристина,
РАНКОВИЋ Оливера,
ПАВЛОВИЋ Сузана 4x400-4:22,43
12. 1990. РАНКОВИЋ Оливера 100h - 17,22
13. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 100h - 15,54
14. 1992. РАКИТА Дејана 400h - 61,60
15. 1993. МИТРОВИЋ Марија 100 - 12,10
16. 1993. MИТРОВИЋ Марија 200 - 25,08
17. 1993. РАКИТА Дејана 100h - 14,6
18. 1994. САВИЋ Мила 100 - 12,42
19. 1994. САВИЋ Мила 100h - 16,18
20. 1997. MИЛАНОВИЋ Марија JT - 26,30
21. 2002. ГЛИГОРИЋ Зорица 400 - 58,88
22. 2002. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 39,28
23. 2003. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 44,36
24. 2005. МИХАЈЛОВИЋ Бојана SP – 8,66

Jуниорке

1. 1984. AШАНИН Станија Hep - 4.568
2. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 100h - 15,07
3. 1988. MИШИЋ Драгана DT - 35,00
4. 1989. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 200 - 26,10
5. 1989. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 100h - 15,26
6. 1989. РАДОВИЋ Светлана, ВИДОЈЕВИЋ
Ирена, ПАВЛОВИЋ Сузана,
ФИЛИПОВИЋ Марина 4x100- 50,40
7. 1989. РАНКОВИЋ Оливера, СТАЈИЋ Јелена,
ЂОРЂЕВИЋ Кристина, ПАВЛОВИЋ
Сузана 4x400-4:15,43
8. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина 400 - 64,30
9. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина JT - 27,64
10. 1990. МИЛОШЕВИЋ Даница 3кмх - 19:46,3
11. 1990. РАНКОВИЋ Оливера, ПЕТРОВИЋ
Сања, АЛМАЖАН Анђелка,
МИЛОШЕВИЋ Даница 4x400-4:40,69
12. 1991. AНТОНИЈЕВИЋ Јасмина SP - 9,22
13. 1991. MИЛОШЕВИЋ Даница 3кмх-19:04,7
14. 1991. СТАЈИЋ Јелена, ПАВЛОВИЋ Сузана,
JOВАНОВИЋ Драгослава, РАНКОВИЋ
Oливера 4x400-4:06,70
15. 1992. JOВАНОВИЋ Драгослава 400h - 70,42
16. 1992. MИЛОШЕВИЋ Даница 3кмх - 17:57,6
17. 1993. ПАВЛОВИЋ Сузана 400 - 59,33
18. 1996. ИЛИЋ Јеленка 100 - 13,0
19. 1998. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,3
20. 2000. ГЛИГОРИЋ Зорица 400 - 59,82
21. 2004. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 42,07

Mлађе јуниорке

1. 1979. JOВАНОВИЋ Нина SP - 7,64
2. 1985. ФИЛИПОВИЋ Марина 60 - 7,8
3. 1985. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,5
4. 1985. JOВАНОВИЋ Бранка 600 - 1:38,9
5. 1985. РАЦИЋ Светлана TA - 1.610
6. 1985. JOВАНОВИЋ Бранка, МИЛОШЕВИЋ
Сузана, МАРКОВИЋ Данијела,
ФИЛИПОВИЋ Марина 4x300-2:57,1
7. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 300 - 41,3
8. 1986. TOДОРОВИЋ Данијела TA - 1.665
9. 1987. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 31,30
10. 1987. MИЛАНОВИЋ Данијела, ТОДОРОВИЋ
Данијела, ПАВЛОВИЋ Сузана,
ВИДОЈЕВИЋ Ирена 4x300-2:58,5
11. 1988. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 32,96
12. 1988. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 80h - 12,54
13. 1988. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 300h - 45,34
14. 1988. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 300 - 42,16
15. 1988. MAРКУШ Елвира HJ - 1,65
16. 1989. MИЛОШЕВИЋ Данијела DT - 25,18
17. 1989. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 11,82
18. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина TJ - 9,38
19. 1993. ПЕТРОВИЋ Сања 600- 1:43,96
20. 1994. ИЛИЋ Јеленка 300h - 47,45
21. 1997. ПЕТРОВИЋ Бојана TJ - 10,16
22. 2002. ГЛИГОРИЋ Зорица 300 - 41,5

Пионирке

1. 1976. ЈОВАНОВИЋ Нела 300 - 45,6
2. 1982. MИЉКОВИЋ Гордана 400 - 63,7
3. 1984. AЛЕКСИЋ Сандра SP - 9,92
4. 1985. ТОДОРОВИЋ Данијела 80h - 12,9
5. 1985. AKСЕНТИЈЕВИЋ Јована,ВИДОЈЕВИЋ
Ирена, СТОШИЋ Биљана,
ТОДОРОВИЋ Данијела 4x100 - 56,4
6. 1986. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 23,50
7. 1986. СТОЈАНОВИЋ Маријана JT - 23,06
8. 1986. СТОШИЋ Биљана 300 - 44,7
9. 1989. ЂОРЂЕВИЋ Кристина JT - 26,14
10. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина JT - 28,22
11. 1990. СТАЈИЋ Јелена 300 - 44,6
12. 1991. АЛМАЖАН Анђелка 80h - 12,6
13. 1991. JOВАНОВИЋ Драгослава 300h - 48,1
14. 1991. JOВАНОВИЋ Драгослава DT - 22,36
15. 1991. РАНКОВИЋ Оливера LJ - 5,08
16. 1991. СТАЈИЋ Јелена SP - 8,41
17. 1991. СТАЈИЋ Јелена JT - 20,02
18. 1992. JAЋИМОВИЋ Александра 100 - 13,2
19. 1993. JAЋИМОВИЋ Александра 80h - 12,7
20. 1995. НЕШИЋ Марија 300h - 57,5
21. 1999. ГЛИГОРИЋ Зорица 100 - 13,52
22. 2000. ГЛИГОРИЋ Зорица 100 - 13,26
23. 2002. ПРАНИЋ Јована 100 - 13,54

Mлађе пионирке

1. 1987. МИЛАНОВИЋ Данијела 300 - 47,4
2. 1989. MИЛУТИНОВИЋ Марија JT - 17,92
3. 1991. ЈАЋИМОВИЋ Александра LJ - 4,23
4. 1992. ВУКОВИЋ Наташа SP - 8,50
5. 1993. ВУЧКОВИЋ Милена JT - 21,50
6. 1995. ПАВЛОВИЋ Марија 300 - 44,8
7. 1995. ПЕТРОВИЋ Бојана 80h - 14,6
8. 2005. МИШЧЕВИЋ Јелена LJ – 4,51

Kрос

1. 1968. ЂУРЂЕВИЋ Душанка 800 – мл.јун
2. 1976. JOВАНОВИЋ Нела 1км- пион.
3. 1979. JОВАНОВИЋ Нела 2км- јун.
4. 1985. JOВАНОВИЋ Нела 3км – сен.
5. 1988. JOВАНОВИЋ Нела 4км - сен.

Дворана, сениорке

1. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 60 - 7,6
2. 1990. РАНКОВИЋ Оливера TJ - 9,76
3. 1993. РАДМАНОВИЋ Маја LJ - 5,83
4. 1995. JEРЕМИЋ Јелена 60h - 10,9

Дворана, јуниорке

1. 1993. САВИЋ Мила 60 - 7,8
2. 1993. MИЛЕТИЋ Сузана 60h - 9,7
3. 2004. ГЛИГОРИЋ Зорица 60 - 8,74

Дворана, мл.јуниорке

1. 1986. TOДОРОВИЋ Данијела LJ - 4,82
2. 1990. РАНКОВИЋ Оливера 60h - 10,2
3. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,8
4. 1999. ГЛИГОРИЋ Зорица 400 - 61,62
5. 2005. MИШЧЕВИЋ Јелена LJ – 4,26

Дворана, пионирке

1. 1984. ФИЛИПОВИЋ Марина 60 - 8,1
2. 1992. АЛМАЖАН Анђелка 60h - 9,4
3. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60h - 9,4

Дворана, мл.пионирке

1. 1988. MИЈАТОВБИЋ Славица 60h - 10,3
2. 1991. АЛМАЖАН Анђелка 60h - 10,1
3. 1993. ИЛИЋ Јеленка LJ - 4,28


ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ БЕЗ ПОКРАЈИНА

Сениорке

1. 1984. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,4
2. 1984. АШАНИН Станија 100h - 18,2
3. 1984. РАКИЋ Биљана, АШАНИН Станија,
ДВОРШАК Пеги, ФИЛИПОВИЋ
Mарина 4x100 - 53,6
4. 1985. АШАНИН Станија 100 - 12,4
5. 1985. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 200 - 27,6
6. 1985. РАКИЋ Биљана 400 - 62,1
7. 1986. РАКИЋ Биљана JT - 23,88
8. 1986. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 9,62
9. 1986. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 27,80
10. 1986. TOДОРОВИЋ Данијела 100h - 16,0
11. 1986. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 100 - 13,0
12. 1986. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 200 - 27,0
13. 1986. СТОЈАНОВИЋ Маријана, ДВОРШАК
Пеги, РАКИЋ Биљана,
СТОШИЋ Биљана 4x100 - 53,0
14. 1987. РАКИЋ Биљана 400 - 62,5
15. 1987. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 30,30
16. 1988. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 100 - 12,4
17. 1990. AЛМАЖАН Анђелка SP - 7,41
18. 1990. АЛМАЖАН Анђелка DT - 21,30
19. 1990. АЛМАЖАН Анђелка JT - 26,92
20. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина 800- 2:28,8
21. 1990. JOВАНОВИЋ Драгослава 200 - 28,4
22. 1991. JOВАНОВИЋ Драгослава SP - 9,64
23. 1991. СИМИЋ Данијела LJ - 4,62
24. 1993. JЕРЕМИЋ Јелена SP - 6,52
25. 1993. MИЛЕТИЋ Сузана 100h - 16,4
26. 1993. MИЛЕТИЋ Сузана JT - 27,30
27. 1993. MИЛОШЕВИЋ Даница LJ - 4,19
28. 1994. JАЋИМОВИЋ Александра 200 - 28,5
29. 1994. JEРЕМИЋ Јелена SP - 6,88
30. 1994. РАНКОВИЋ Оливера 100h - 16,2
31. 1995. ПЕТРОВИЋ Бојана 400 - 71,2
32. 2013. МИШЧЕВИЋ Јелена 400пр.- 73,22
33. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина даљ- 4,99
34. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 12,07
35. 2013. ДЕЛЕТИЋ Катарина кладиво- 18,25
36. 2013. МИШЧЕВИЋ Јелена, КРСТИЋ Алексан
дра, МАРЈАНОВИЋ Катарина,
СТОЈАДИНОВИЋ Марија 4х100- 52,20
37. 2015. КРСТИЋ Александра 100пр. – 18,45
38. 2015. КРСТИЋ Александра троскок- 10,41
39. 2015. МИШЧЕВИЋ Јелена 400пр. – 77,74
40. 2015. СТЕВИЋ Исидора кладиво – 28,86
41. 2016. МИШЧЕВИЋ Јелена 100пр. – 18,96
42. 2016. МИШЧЕВИЋ Јелена 400пр. – 88,57
43. 2016. МИШЧЕВИЋ Јелена троскок – 10,05
44. 2020. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 100 – 12,84
45. 2020. МИЛАДИНОВИЋ Ива даљ – 4,64
46. 2020. КОЦИЋ Сања кугла – 7,23

Jуниорке

1. 1983. KАЧАРЕВИЋ Снежана DT - 25,20
2. 1983. KAЧАРЕВИЋ Снжана JT - 30,44
3. 1983. РАКИЋ Биљана, НИКОЛИЋ Сузана,
ФИЛИПОВИЋ Марина, МИЉКОВИЋ
Гордана 4x100 - 53,4
4. 1984. AШАНИН Станија 100h - 17,8
5. 1986. ДВОРШАК Пеги 400 - 63,0
6. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина LJ - 5,01
7. 1986. МИЉКОВИЋ Гордана 100 - 12,7
8. 1986. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 9,12
9. 1986. СТОШИЋ Биљана 200 - 27,8
10. 1987. ПАВЛОВИЋ Сузана 400 - 66,1
11. 1988. ПАВЛОВИЋ Сузана 100 - 13,6
12. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина 400 - 63,9
13. 1990. MИЛОШЕВИЋ Данијела SP - 8,15
14. 1990. MИЛОШЕВИЋ Данијела DT - 23,78
15. 1990. AЛМАЖАН Анђелка 100h - 18,1
16. 1991. АЛМАЖАН Анђелка 100h - 16,1
17. 1991. ЂОРЂЕВИЋ Кристина 100 - 14,3
18. 1991. СИМИЋ Данијела DT - 21,20
19. 1991. СИМИЋДанијела, ЂОРЂЕВИЋ
Кристина, МИЛОШЕВИЋ Марија,
МАТЕЈИЋ Ивана 4x100 - 58,4
20. 2009. РМАНДИЋ Милена 1500 - 4:52,23
21. 2009. МИШЧЕВИЋ Јелена даљ - 4,78
22. 2009. МИШЧЕВИЋ Јелена троскок- 10,33
23. 2010. КРСТИЋ Александра 100 – 13,14
24. 2010. КРСТИЋ Александра 400 – 60,55
25. 2010. МИШЧЕВИЋ Јелена даљ – 4,93
26. 2010. РМАНДИЋ Милена крос – јун-ке
27. 2011. КРСТИЋ Александра 400 – 59,12
28. 2011. МАРЈАНОВИЋ Катарина 100пр. – 16,78
29. 2011. МИШЧЕВИЋ Јелена даљ – 5,09
30. 2012. ДЕЛЕТИЋ Катарина кладиво – 20,70
31. 2013. ДЕЛЕТИЋ Катарина 100пр.- 22,40
32. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ- 5,04
33. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина троскок- 10,84
34. 2013. ДЕЛЕТИЋ Катарина кладиво- 15,97
35. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија кладиво- 23,99
36. 2014. МИЛИВОЈЕВИЋ Маријана троскок- 9,68
37. 2015. МАРКОВИЋ Марија 400пр. – 73,06
38. 2015. СТЕВАНОВИЋ Тамара, ЈОВАНОВИЋ
Ива, МАРКОВИЋ Марија, ЂУРЂЕВИЋ
Тијана 4х100 – 53,71
39. 2015. СТЕВАНОВИЋ Тамара, ЈОВАНОВИЋ
Ива, МАРКОВИЋ Марија, ЂУРЂЕВИЋ
Тијана 4х400- 4:45,61
40. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,32
41. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива диск – 21,86
42. 2015. СТЕВИЋ Исидора кладиво – 25,40
43. 2016. ЈОВАНОВИЋ Ива троскок – 10,70
44. 2016. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 100пр. – 16,57
45. 2016. СТЕВИЋ Исидора кладиво – 30,05
46. 2016. СТЕВИЋ Исидора копље – 19,68
47. 2019. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 100 – 12,92
48. 2019. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 200 – 26,94
49. 2020. МИЛАДИНОВИЋ Ива кугла – 6,94

Mлађе јуниорке

1. 1982. АШАНИН Станија 80пр. - 15,0
2. 2008. МИШЧЕВИЋ Јелена даљ – 4,91
3. 2008. ВУКОМАНОВИЋ Дијана кладиво- 20,08
4. 2010. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 100пр. – 16,70
5. 2010. МИЛИВОЈЕВИЋ Маријана даљ – 4,54
6. 2010. ЖИВАНОВИЋ Марија копље – 17,76
7. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 100пр.- 16,54
8. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ- 5,17
9. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина троскок- 10,49
10. 2013. ЖИВАНОВИЋ Марија кладиво- 26,81
11. 2013. ЖИВАНОВИЋ Марија копље- 22,39
12. 2013. ЖИВАНОВИЋ Марија, МАРЈАНОВИЋ
Катарина, ДЕЛЕТИЋ Катарина,
СТОЈАДИНОВИЋ Марија 4х100- 56,67
13. 2013. ЖИВАНОВИЋ Андријана, МАРЈАНОВИ
Катарина, ДЕЛЕТИЋ Катарина,
СТОЈАДИНОВИЋ Марија шв.шт- 2:49,89
14. 2014. ЖИВАНОВИЋ Андријана троскок- 9,25
15. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија кладиво- 28,83
16. 2014. Марија СТОЈАДИНОВИЋ, Марија
МАРКОВИЋ, Катарина ДЕЛЕТИЋ,
Јелена ТОДОРОВИЋ шв.шт- 2:41,52
17. 2015. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 100 – 12,90
18. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 100пр. – 16,97
19. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 400пр. – 68,61
20. 2015. СТЕВИЋ Исидора кладиво – 32,21
21. 2020. ВАСИЋ Нина кугла – 8,61

Пионирке

1. 1986. MИЈАТОВИЋ Верица даљ - 4,25
2. 1986. СТОШИЋ Биљана 300 - 46,8
3. 1986. ВАСИЋ Наташа вис - 1,25
4. 1988. JOВАНОВИЋ Драгослава 80пр - 16,1
5. 1989. ЂОРЂЕВИЋ Кристина копље- 26,14
6. 1989. MИЛУТИНОВИЋ Марија кугла - 6,97
7. 1989. РАНКОВИЋ Оливера даљ - 4,44
8. 1991. AЛМАЖАН Анђелка 80пр - 13,2
9. 1991. JAЋИМОВИЋ Александра даљ - 4,32
10. 1991. MИЛОЈЕВИЋ Бојана 100 - 16,9
11. 1991. MИЛОЈЕВИЋ Бојана 300 - 57,3
12. 2008. МАРЈАНОВИЋ Андреа 80пр – 14,46
13. 2009. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 80пр.- 14,74
14. 2009. МАРЈАНОВИЋ Катарина,
МИЛИВОЈЕВИЋ Маријана,
ЂОРЂЕВИЋ Миња, СТОЈАДИНОВИЋ
Марија 4х100 - 54,23
15. 2009. МАРЈАНОВИЋ Андреа вис - 1,30
16. 2010. МИЛИВОЈЕВИЋ Маријана 100 – 13,42
17. 2010. МАРЈАНОВИЋ Катарина 80пр.- 12,97
18. 2010. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 4,59
19. 2010. МАРЈАНОВИЋ Катрина
СТЈАДИНОВИЋ Марија
ЂОРЂЕВИЋ Миња
МИЛИВОЈЕВИЋ Маријана 4х100 – 54,64
20. 2011. МАРЈАНОВИЋ Катарина 80пр. – 13,14
21. 2011. МАРЈАНОВИЋ Катарина 300пр. – 49,81
22. 2011. СТЕВИЋ Исидора кладиво – 22,64
23. 2012. СТЕВИЋ Исидора кладиво – 24,98
24. 2012. ДЕЛЕТИЋ Катарина 300пр. – 56,51
25. 2012. ЈАНКОВИЋ Јована, ТОДОРОВИЋ
Јелена, ЖИВАНОВИЋ Марија,
СТОЈАДИНОВИЋ Марија 4х100 – 55,15
26. 2013. ТОДОРОВИЋ Јелена 300- 44,59
27. 2014. ЈОВАНОВИЋ Ива 80пр. – 14,73
28. 2014. ЈОВАНОВИЋ Ива 300пр.- 52,42
29. 2014. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 300 – 43,40
30. 2014. ЈОВАНОВИЋ Ива диск – 21,79
31. 2014. ТОДОРОВИЋ Јелена кладиво- 18,39
32. 2014. Ива ЈОВАНОВИЋ, ЈеленаТОДОРОВИЋ,
Марија МАРКОВИЋ, Тијана
ЂУРЂЕВИЋ 4х100 – 57,11
33. 2015. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 100 – 13,28
34. 2015. ЂУРЂЕВИЋ Тиајна 300 – 43,40
35. 2015. МАРКОВИЋ Марија 80пр. – 13,32
36. 2015. МАРКОВИЋ Марија 300пр. – 51,65
37. 2015. МАРКОВИЋ Марија кладиво – 23,82


БРОНЗАНЕ МЕДАЉЕ


БАЛКАНСКЕ ИГРЕ

Сениорке

1. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 4x100 - 45,55
2. 1990. ФИЛИПОВИЋ Марина 4x400 - 3:47,92

Jуниорке

1. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,43
2. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 4x100 - 46,90
3. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 11,97
4. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 24,19
5. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 4x100 - 47,09
6. 1988. ФИЛИПОВИЋ Марина 4x400-3:38,73
7. 1989. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 24,40
8. 2011. КРСТИЋ Александра 400пр. – 63,48
9. 2011. КРСТИЋ Александра 4х100 – 48,70
10. 2011. РМАНДИЋ Милена крос
11. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 12,42


ПРВЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сениорке

1. 1988. ЈОВАНОВИЋ Нела 10км-36:32,31
2. 1990. ФИЛИПОВИЋ Марина 400пр. – 59,53
3. 1993. MAРИЧИЋ Драгица 800 - 2:16,0
4. 1993. РАДМАНОВИЋ Маја LJ - 5,70
5. 2001. ГЛИГОРИЋ Зорица 200 – 27,27
6. 2002. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 35,55
7. 2003. МИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 39,56
8. 2004. НИШАВИЋ Јелена 400 - 61,71

Jуниорке

1. 1986. MИЉКОВИЋ Гордана, MАРКОВИЋ
Данијела, ДВОРШАК Пеги, РАКИЋ
Биљана 4x400- 4:13,26
2. 1987. ФИЛИПОВИЋ Марина 200 - 24,4
3. 1991. ПАВЛОВИЋ Сузана 400 - 60,51
4. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 100h - 15,26
5. 1991. РАНКОВИЋ Оливера 400h - 64,90
6. 1991. РАНКОВИЋ Оливера TJ - 11,07
7. 1993. ИВАНОВИЋ Маријана 400h - 67,45
8. 1993. ПАВЛОВИЋ Сузана 400 - 60,12
9. 1995. АЛМАЖАН Анђелка DT - 33,28
10. 1997. ИЛИЋ Јеленка 100h - 15,69
11. 2002. JОВАНОВИЋ Марина, ПРАНИЋ Јована,
ВАСИЋ Анђелија, ГЛИГОРИЋ
Зорица 4x400- 4:15,96

Mлађе јуниорке

1. 1988. MAРКУШ Елвира HJ - 1,68
2. 1991. JOВАНОВИЋ Драгослава, ПЕТРОВИЋ
Сања, ЂОРЂЕВИЋ Кристина,
ПАВЛОВИЋ Сузана 4x300-2:57,19
3. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 100 - 12,75
4. 2002. ВАСИЋ Анђелија, ПРАНИЋ Јована,
ЈОВАНОВИЋ Марина, ГЛИГОРИЋ
Зорица шв.шт.- 2:27,93

Пионирке

1. 1992. АЛМАЖАН Анђелка SP - 10,58
2. 1992. АЛМАЖАН Анђелка JT - 30,14
3. 1992. JAЋИМОВИЋ Александра, РАНКОВИЋ
AЛМАЖАН Анђелка, МИЛОШЕВИЋ
Марија 4x100 - 53,0
4. 1993. JAЋИМОВИЋ Александра 80h - 13,1
5. 1996. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,8
6. 1999. MИЛАНОВИЋ Александра DT - 15,62
7. 2005. АРСИЋ Мина 80h- 12,88

Млађе пионирке

1. 1999. MATEЈИЋ Бојана DT - 18,80
2. 1999. MИХАЈЛОВИЋ Бојана JT - 12,90
3. 1999. MATEЈИЋ Бојана SP - 7,57
4. 2005. МИШЧЕВИЋ Јелена 60h - 10,89
5. 2005. МИШЧЕВИЋ Јелена LJ – 4,85

Крос

1. 1986. JOВАНОВИЋ Нела 3 км - сен.
2. 1988. JOВАНОВИЋ Нела 4 км - сен.

Вишебој

1. 1993. JAЋИМОВИЋ Александра Hep - 5.697мј
2. 1993. МИЛЕТИЋ Сузана Hep - 3.664 j.
3. 1994. ПЕТРОВИЋ Бојана TA - 1.282 п.
4. 1995. МИЛАНОВИЋ Марија Hep - 5.155мј
5. 1995. MИЛОСАВЉЕВИЋ Вања TA - 1.108 п.

Дворана, сениорке

1. 1997. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,5
2. 1997. ИЛИЋ Јеленка TJ - 11,18
3. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,8

Дворана, јуниорке

1. 1993. МИТРОВИЋ Биљана 60 - 8,0
2. 1993. ВИЦО Ивана 60h - 9,8

Дворана, млађе јуниорке

1. 1997. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,2

Дворана, пионирке

1. 1994. JAЋИМОВИЋ Александра 60h - 9,8
2. 1995. ИЛИЋ Јеленка LJ - 4,85


ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ

Сениорке

1. 2006. МИХАЈЛОВИЋ Бојана кладиво - 45,83
2. 2008. АРСИЋ Мина, КРСТИЋ Александра,
МИШЧЕВИЋ Јелена, ВУКОМАНОВИЋ
Дијана 4х100 – 52,74
3. 2008. АРСИЋ Мина, ЈОВАНОВИЋ Марина,
ВУКОМАНОВИЋ Дијана,
КРСТИЋ Александра 4х400- 4:12,4
4. 2009. МИШЧЕВИЋ Јелена даљ - 5,03
5. 2011. КРСТИЋ Александра 400пр. – 64,82
6. 2011. Мина АРСИЋ, Јелена МИШЧЕВИЋ,
Маријана МИЛИВОЈЕВИЋ, Александра
КРСТИЋ 4х400 – 4:09,88
7. 2012. КРСТИЋ Александра 400пр. – 64,64
8. 2014. ГЛИГОРИЋ Зорица 200 – 25,03
9. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија троскок- 12,00

Млађе сениорке

1. 2012. АРСИЋ Мина даљ – 4,45
2. 2012. АРСИЋ Мина, КРСТИЋ Александра,
МИШЧЕВИЋ Јелена, РМАНДИЋ
Милена 4х100 – 55,54
3. 2013. МИШЧЕВИЋ Јелена 400пр.- 71,30
4. 2014. КРСТИЋ Александра вис – 1,30

Јуниорке

1. 2009. КРСТИЋ Александра 400пр.- 65,11
2. 2011. КРСТИЋ Александра 100 – 12,64
3. 2011. Марија СТОЈАДИНОВИЋ, Александра
КРСТИЋ, Маријана МИЛИВОЈЕВИЋ,
Јелена МИШЧЕВИЋ 4х100 – 49,78
4. 2011. Катарина МАРЈАНОВИЋ, Јелена
МИШЧЕВИЋ, Маријана МИЛИВОЈЕВИ
Александра КРСТИЋ 4х400 – 4:08,96
5. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина троскок- 11,21
6. 2015. СТЕВАНОВИЋ Тамара, ЈОВАНОВИЋ
Ива, МАРКОВИЋ Марија, ТОДОРОВИЋ
Јелена 4х100 – 52,23

Пионирке

1. 2006. МИШЧЕВИЋ Јелена даљ - 4,88
2. 2010. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 300пр. – 48,96
3. 2012. ЖИВАНОВИЋ Марија кладиво – 23,12
4. 2016. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 100 – 12,77

Млађе пионирке

1. 2009. МАРЈАНОВИЋ Катарина даљ - 4,51
2. 2010. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 4,90

Крос

1. 2008. РМАНДИЋ Милена 3 км мј-ке


ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ

Сениорке

1. 1984. MИЉКОВИЋ Гордана 400 - 60,67
2. 1984. ЈОВАНОВИЋ Бранка 1500- 4:39,22
3. 1984. JOВАНОВИЋ Нела 3км - 10:17,64
4. 1984. АШАНИН Станија LJ - 5,26
5. 1984. РАКИЋ Биљана, MИЉКОВИЋ Гордана,
ФИЛИПОВИЋ Марина, AШАНИН
Станија 4x100- 52,07
6. 1985. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,5
7. 1985. ДВОРШАК Пеги 400h - 71,94
8. 1986. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,29
9. 1986. MИЉКОВИЋ Гордана, MAРКОВИЋ
Данијела, ДВОРШАК Пеги, РАКИЋ
Биљана 4x400- 4:12,73
10. 1986. РАКИЋ Биљана 400 - 60,19
11. 1987. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 400 - 59,32
12. 1989. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 200 - 25,76
13. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина 400h - 73,61
14. 1991. АЛМАЖАН Анђелка TJ - 10,31
15. 1993. MИЛОШЕВИЋ Даница 3км-11:43,7
16. 1993. САВИЋ Мила 100 - 12,20
17. 1996. ИЛИЋ Јеленка 400h - 65,47
18. 1997. JEРЕМИЋ Јелена JT - 23,68
19. 1997. MИЛАНОВИЋ Марија SP - 8,97
20. 1999. ПАВЛОВИЋ Марија 200 - 25,63
21. 2001. ГЛИГОРИЋ Зорица 400 - 60,93
22. 2002. ГЛИГОРИЋ Зорица 200 - 26,37
23. 2003. МИХАЈЛОВИЋ Бојана DT - 19,19
24. 2005. МИХАЈЛОВИЋ Бојана DT – 16,50

Jуниорке

1. 1982. KАЧАРЕВИЋ Снежана 400 - 62,9
2. 1983. АШАНИН Станија Hep - 3.795
3. 1984. МИЉКОВИЋ Гордана 400 - 61,70
4. 1985. ФИЛИПОВИЋ Марина 100 - 12,3
5. 1985. MAРКОВИЋ Данијела 1500- 4:55,2
6. 1986. ДВОРШАК Пеги 400h - 68,4
7. 1990. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 9,02
8. 1990. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 28,06
9. 1990. РАНКОВИЋ Оливера JT - 26,40
10. 1990. JOВАНОВИЋ Драгослава, РАНКОВИЋ
Oливера, ЂОРЂЕВИЋ Кристина,
СИМИЋ Данијела 4x100- 57,27
11. 1991. АЛМАЖАН Анђелка DT - 20,36
12. 1991. АЛМАЖАН Анђелка JT - 26,18
13. 1991. РАНКОВИЋ Оливера LJ - 5,32
14. 1991. СИМИЋ Данијела TJ - 10,01
15. 1991. JOВАНОВИЋ Драгослава, РАНКОВИЋ
Oливера, СТАЈИЋ Јелена, ПАВЛОВИЋ
Сузана 4x100- 51,83
16. 1992. AЛМАЖАН Анђелка, РАНКОВИЋ
Оливера, ЈОВАНОВИЋ Драгослава
ПАВЛОВИЋ Сузана 4x100- 52,34
17. 1992. JEРЕМИЋ Јелена, MИЛОШЕВИЋ
Даница, МАТЕЈИЋ Ивана,
ВУЧКОВИЋ Милена 4x400-5:07,66
18. 1993. ЂОРЂЕВИЋ Кристина JT - 35,00
19. 1993. МИЛЕТИЋ Сузана 100h - 16,28
20. 1997. ИЛИЋ Јеленка 400h - 68,1
21. 1997. MИЛАНОВИЋ Марија SP - 8,85
22. 1998. СТОЈАНОВИЋ Маријана 100h - 20,73
23. 2005. ВУКОМАНОВИЋ Дијана 100h – 21,76
24. 2005. КРСТИЋ Александра, ВУКОМАНОВИЋ
Дијана, МИШЧЕВИЋ Јелена,
АРСИЋ Мина 4х100– 55,50

Mлађе јуниорке

1. 1964. ДОНИЋ Љиљана LJ - 4,91
2. 1964. БОГДАНОВИЋ Драгана, ВОЈИНОВИЋ
Гордана, МОНАЈ Зорица,
ДОНИЋ Љиљана 4х100- 58,6
3. 1967. ЂУРЂЕВИЋ Душанка 400 - 62,6
4. 1981. AШАНИН Станија Pen - 2.102
5. 1985. TOДОРОВИЋ Данијела 80h - 12,5
6. 1985. MAРКОВИЋ Данијела 600 - 1:41,7
7. 1986. TOДОРОВИЋ Данијела, ФИЛИПОВИЋ
Maрина, ВИДОЈЕВИЋ Ирена,
СТОШИЋ Биљана 4x100 - 51,2
8. 1986. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 24,72
9. 1988. MИЛОШЕВИЋ Данијела JT - 30,92
10. 1990. JОВАНОВИЋ Драгослава TJ - 9,30
11. 1992. АЛМАЖАН Анђелка JT - 29,56
12. 1994. АЛМАЖАН Анђелка DT - 31,64
13. 1996. ИЛИЋ Јеленка HJ - 1,40
14. 1997. MИЛАНОВИЋ Марија HT - 22,10
15. 1997. МИЛАНОВИЋ Марија JT - 27,22
16. 1997. ИЛИЋ Јеленка HJ - 1,50
17. 1999. ГЛИГОРИЋ Зорица 200 - 27,23
18. 2002. MИХАЈЛОВИЋ Бојана HT - 29,27
19. 2002. ГЛИГОРИЋ Зорица, ВАСИЋ Анђелија,
ПРАНИЋ Јована, МИХАЈЛОВИЋ
Бојана шв.шт.-2:32,02

Пионирке

1. 1983. JOВАНОВИЋ Бранка 600 - 1:47,2
2. 1983. РАКИЋ Биљана, НИКОЛИЋ Сузана,
JOВАНОВИЋ Бранка, ФИЛИПОВИЋ
Mарина 4x100 - 57,4
3. 1985. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 9,67
4. 1985. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 22,00
5. 1985. TOДОРОВИЋ Данијела TA - 1.550
6. 1986. СТОШИЋ Биљана 100 - 13,0
7. 1988. ПАВЛОВИЋ Сузана 300 - 43,3
8. 1991. СИМИЋ Данијела SP - 7,94
9. 1991. СИМИЋ Данијела DT - 19,82
10. 1991. AЛМАЖАН Анђелка, РАНКОВИЋ
Оливера, СТАЈИЋ Јелена, ЈОВАНОВИЋ
Драгослава 4x100 - 53,2
11. 1992. ТРИФУНОВИЋ Јелена, РАНКОВИЋ
Оливера, МИЛОШЕВИЋ Марија,
ЈАЋИМОВИЋ Александра 4x100 - 54,0
12. 1993. JAЋИМОВИЋ Александра LJ - 4,71
13. 1994. ИЛИЋ Јеленка DT - 20,80
14. 1996. ПЕТРОВИЋ Бојана LJ - 4,55
15. 2003. ВАСИЋ Анђелија 600 - 1:43,31
16. 2005. ВУКОМАНОВИЋ Дијана 300h – 53,75

Mлађе пионирке

1. 1987. MИЛАНОВИЋ Данијела 60 - 8,6
2. 1988. ЂОРЂЕВИЋ Кристина 600 - 1:46,6
3. 1988. MИЛИДРАГОВИЋ Ана, ЂОРЂЕВИЋ
Kристина, ЈОВАНОВИЋ Драгослава,
ПАВЛОВИЋ Сузана 4x100 - 56,3
4. 1989. РАНКОВИЋ Оливера 300h - 52,2
5. 1990. AЛМАЖАН Анђелка 80h - 13,8
6. 1990. JOВАНОВИЋ Драгослава JT - 22,42
7. 1990. MИЛОШЕВИЋ марија 300 - 46,5
8. 1990. СИМИЋ Данијела 300h - 55,6
9. 1991. JAЋИМОВИЋ Александра 60 - 8,5
10. 1993. JEРЕМИЋ Јелена SP - 8,38
11. 1994. JEРЕМИЋ Јелена JT - 18,60
12. 1995. МИЛАНОВИЋ Марија JT - 21,08

Kрос

1. 1984. JOВАНОВИЋ Нела 3км -сен
2. 1985. JOВАНОВИЋ Бранка 1км- мл.јун

Дворана, сениорке

1. 1993. РАДМАНОВИЋ Маја 60 - 7,8
2. 1993. ВИЦО Ивана 60h - 10,1
3. 1995. ПЕТРОВИЋ Бојана 60h - 11,8
4. 1997. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,5
5. 1997. ПАВЛОВИЋ Марија 60 - 7,8
6. 1997. ИЛИЋ Јеленка TJ - 11,18

Дворана, јуниорке

1. 1992. РАНКОВИЋ Оливера 60h - 9,5
2. 1993. AЛМАЖАН Анђелка 60h - 10,1

Дворана, мл.јуниорке

1. 1987. TOДОРОВИЋ Данијела 60h - 9,3
2. 1993. АЛМАЖАН Анђелка 60h - 9,4
3. 1996. ИЛИЋ Јеленка TJ - 10,86
4. 1997. ИЛИЋ Јеленка 60h - 9,2
5. 1999. ГЛИГОРИЋ Зорица 60 - 8,63
6. 2005. АРСИЋ Мина LJ – 3,78

Дворана, пионирке

1. 1993. АЛМАЖАН Анђелка 60h - 9,4
2. 1993. AЛМАЖАН Анђелка LJ - 4,95
3. 1993. JAЋИМОВИЋ Александра 60 - 8,1
4. 1994. JAЋИМОВИЋ Александра 60h - 9,6

Дворана, млађе пионирке

1. 1987. MИЈАТОВИЋ Славица LJ - 4,10
2. 2005. MИШЧЕВИЋ Јелена LJ – 4,30


ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ БЕЗ ПОКРАЈИНА

Сениорке

1. 1979. JОВАНОВИЋ Нина DT - 24,42
2. 1982. КОСТИЋ Снежана LJ - 4,52
3. 1982. KАЧАРЕВИЋ Снежана JT - 28,30
4. 1984. AШАНИН Станија LJ - 4,95
5. 1985. СТОШИЋ Биљана 200 - 27,7
6. 1985. MAРКОВИЋ Данијела 1500- 5:16,7
7. 1985. TOДОРОВИЋ Данијела 100h - 16,4
8. 1985. РАЦИЋ Светлана HJ - 1,55
9. 1986. ДВОРШАК Пеги 100h - 16,1
10. 1986. MИЉКОВИЋ Гордана 400 - 62,0
11. 1986. СТОЈАНОВИЋ Маријана JT - 22,24
12. 1987. ДВОРШАК Пеги 200 - 28,9
13. 1988. MАРКУШ Елвира HJ - 1,60
14. 1988. MИЛОШЕВИЋ Данијела DT - 22,24
15. 1988. МИЛОШЕВИЋ Данијела JT - 26,96
16. 1988. РАНКОВИЋ Јасмина SP - 8,95
17. 1990. AЛМАЖАН Анђелка 100h - 19,4
18. 1990. JOВАНОВИЋ Драгослава 100 - 13,6
19. 1990. MИЛОШЕВИЋ Даница 800 - 2:33,2
20. 1990. РАНКОВИЋ Оливера HJ - 1,45
21. 1990. СИМИЋ Данијела 200 - 30,1
22. 1990. СИМИЋ Данијела DT - 19,36
23. 1990. СИМИЋ Данијела, ПЕТРОВИЋ Сања,
ЂОРЂЕВИЋ Кристина, ЈОВАНОВИЋ
Драгослава 4x100 - 54,1
24. 1991. СИМИЋ Данијела SP - 7,99
25. 1993. MИЛОШЕВИЋ Марија 200 - 28,1
26. 1993. MИЛОШЕВИЋ Даница 800 - 2:34,0
27. 1993. MИЛОШЕВИЋ Даница JT - 22,26
28. 1993. РАНКОВИЋ Оливера 100h - 16,4
29. 1994. ЂОРЂЕВИЋ Кристина DT - 24,28
30. 1994. ИЛИЋ Јеленка LJ - 4,60
31. 1994. MИЛОШЕВИЋ Марија 100 - 13,8
32. 1994. ПЕТРОВИЋ Бојана 800 - 2:42,0
33. 1995. MИЛАНОВИЋ Марија SP - 7,55
34. 2013. МАРЈАНОВИЋ Катарина троскок- 11,77
35. 2015. МИШЧЕВИЋ Јелена 100пр. – 18,49
36. 2015. ДЕЛЕТИЋ Катарина вис – 1,20
37. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 4,99
38. 2015. МИШЧЕВИЋ Јелена троскок- 10,15
39. 2015. СТОЈАДИНВОИЋ Марија кладиво- 23,92
40. 2016. ДЕЛЕТИЋ Катарина 100пр. – 22,87
41. 2016. ДЕЛЕТИЋ Катарина 400пр. – 96,17
42. 2016. МИШЧЕВИЋ Јелена, ДЕЛЕТИЋ
Катарина, ГОЈКОВИЋ Јована, КРСТИЋ
Александра 4х400 – 5:00,81
43. 2020. МИЛИЋ Миа 100 – 14,18

Јуниорке

1. 1981. КАЧАРЕВИЋ Снежана JT - 22,32
2. 1982. KАЧАРЕВИЋ Снежана 400 - 62,9
3. 1982. СРЕЋКОВИЋ Лидија HJ - 1,30
4. 1982. АШАНИН Станија LJ - 4,65
5. 1983. AШАНИН Станија SP - 8,50
6. 1983. AШАНИН Станија JT - 27,30
7. 1984. MИЉКОВИЋ Горана 400 - 61,7
8. 1984. РАКИЋ Биљана, MИЉКОВИЋ Гордана,
MИЛОШЕВИЋ Сузана, АШАНИН
Станија 4x100 - 53,6
9. 1985. TOДОРОВИЋ Данијела 100h - 16,1
10. 1986. РАНКОВИЋ Јасмина DT - 27,60
11. 1986. TOДОРОВИЋ Данијела 100h - 15,8
12. 1986. ВИДОЈЕВИЋ Ирена 100 - 12,8
13. 1987. МИЛАНОВИЋ Данијела 200 - 29,6
14. 1988. ЂОРЂЕВИЋ Кристина 200 - 30,5
15. 1988. МИЛОШЕВИЋ Данијела JT - 29,40
16. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина 800 - 2:32,2
17. 1990. ЂОРЂЕВИЋ Кристина JT - 28,82
18. 1990. МИЛОШЕВИЋ Даница DT - 19,34
19. 1990. ПЕТРОВИЋ Сања 1500 - 5:13,6
20. 1991. MАТЕЈИЋ Ивана 100h - 23,9
21. 1991. MИЛОШЕВИЋ Даница 1500 - 5:14,7
22. 1991. ПЕТРОВИЋ Сања 400 - 64,0
23. 1991. СИМИЋ Данијела 100 - 14,4
24. 2008. КРСТИЋ Александра 100 – 13,46
25. 2008. МИШЧЕВИЋ Јелена троскок- 9,48
26. 2008. ВУКОМАНОВИЋ Дијана кладиво- 19,20
27. 2009. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 400пр.- 80,98
28. 2009. МАРЈАНОВИЋ Андреа даљ - 4,40
29. 2010. МАРЈАНОВИЋ Андреа даљ – 4,26
30. 2011. МАРЈАНОВИЋ Катарина даљ – 5,02
31. 2012. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,48
32. 2012. ЖИВАНОВИЋ Марија кладиво – 18,21
33. 2013. СТОЈАДИНОВИЋ Марија 400пр.- 79,29
34. 2013. ДЕЛЕТИЋ Катарина диск- 13,60
35. 2013. ЖИВАНОВИЋ Андријана кладиво- 13,70
36. 2014. СТОЈАДИНОВИЋ Марија даљ – 5,26
37. 2014. МИЛИВОЈЕВИЋ Маријана кугла- 7,10
38. 2014. ДЕЛЕТИЋ Катарина кладиво- 21,39
39. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија, ГОЈКОВИЋ
Јована, МЛАДЕНОВИЋ Николина,
ДЕЛЕТИЋ Катарина 4х400 – 5:38,20
40. 2015. СТЕВИЋ Исидора диск – 18,49
41. 2015. СТОЈАДИНОВИЋ Марија кладиво- 23,64
42. 2015. СТЕВИЋ Исидора копље – 15,43
43. 2016. СТОЈАДИНОВИЋ Марија кладиво 21,88
44. 2016. ГОЈКОВИЋ Јована копље – 12,68
45. 2019. ТОДОРОВИЋ Јелена 200 – 28,01
46. 2019. ТОДОРОВИЋ Јелена 400 – 62,84
47. 2020. КОЦИЋ Сања кугла – 6,74
48. 2020. КОЦИЋ Сања диск – 15,15
49. 2021. КОЦИЋ Сања 100 – 13,72
50. 2021. КОЦИЋ Сања кладиво- 17,16

Млађе јуниорке

1. 2008. КРСТИЋАлександра 100 – 12,98
2. 2010. МАРЈАНОВИЋ Андреа 100пр. – 19,71
3. 2010. ЂОРЂЕВИЋ Миња кугла – 6,73
4. 2013. ДЕЛЕТИЋ Катарина 400пр.- 91,82
5. 2013. ЖИВАНОВИЋ Марија кугла- 7,13
6. 2013. ДЕЛЕТИЋ Катарина кладиво- 21,70
7. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 100 – 13,00
8. 2020. МИЛАДИНОВИЋ Ива кугла – 8,41

Пионирке

1. 1986. MАРКОВИЋ Виолета HJ - 1,15
2. 1986. ПАВЛОВИЋ Сузана 600 - 1:49,5
3. 1986. СТОЈАНОВИЋ Маријана JT - 22,98
4. 1986. СТОШИЋ Биљана 100 - 13,9
5. 1986. СТОЈАНОВИЋ Маријана, МИТРОВИЋ
Биљана, МИЈАТОВИЋ Верица,
СТОШИЋ Биљана 4x100 - 57,5
6. 1987. МИЛОШЕВИЋ Данијела JT - 22,90
7. 1987. ПАВЛОВИЋ Сузана 300 - 45,7
8. 1988. МИЛАНОВИЋ Данијела DT - 16,50
9. 1988. МИЛУТИНОВИЋ Марија 80h - 17,0
10. 1989. АЛМАЖАН Анђелка JT - 19,68
11. 1989. ДИНИЋ Светлана SP - 5,75
12. 1989. РАНКОВИЋ Оливера 80h - 13,6
13. 1992. ИЛИЋ Јеленка 300 - 49,6
14. 2009. МАРЈАНОВИЋ Андреа даљ - 4,31
15. 2009. ЂОРЂЕВИЋ Миња кугла - 6,51
16. 2010. МАРЈАНОВИЋ Катарина вис – 1,40
17. 2011. ДЕЛЕТИЋ Катарина 300пр. – 54,86
18. 2011. ЖИВАНОВИЋ Марија кладиво – 20,61
19. 2011. Марија ЖИВАНОВИЋ, Катарина
МАРЈАНОВИЋ, Јована ЈАНКОВИЋ,
Марија СТОЈАДИНОВИЋ 4х100 – 55,36
20. 2012. ТОДОРОВИЋ Јелена 300 – 45,46
21. 2012. ЈАНКОВИЋ Јована 300пр. – 61,20
22. 2012. ЖИВАНОВИЋ Марија кладиво – 22,48
23. 2013. ТОДОРОВИЋ Јелена 100- 13,78
24. 2014. ЈОВАНОВИЋ Ива кладиво- 17,51
25. 2015. ЈОВАНОВИЋ Ива 60 – 8,35
26. 2016. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 60 – 8,29
27. 2016. ЂУРЂЕВИЋ Тијана 300 – 44,01

Млађе пионирке

1. 2021. ДАРМАНОВИЋ Ива диск – 14,39

Крос

1. 2009. РМАНДИЋ Милена 3км- мл.ј-ке

 

   

Prijatelji:      Bg Linkovi      Raskrsnica      Sajtovi      Prezentacije      Web Adresar      Bg Autentik      Autentik